سفره خانه سنتی دارا خور و بیابانک

  • استان / شهر

    اصفهان - خور و بیابانک

  • دسته بندی

    نهادهای مهم

سفره خانه سنتی دارا واقع در خور محلی برای استراحت می باشد.