ایستگاه فرستنده رادیویی جلفا جلفا

  • استان / شهر

    آذربايجان شرقي - جلفا

  • دسته بندی

    نهادهای مهم

یک «ایستگاه رادیویی» یک سرویس پخش و انتشار صدا و گفتگو است که بطور معمولی از طریق هوا بصورت موجهای رادیویی، (شکلی از تشعشع الکترومغناطیسی از یک فرستنده توسط یک آنتن پخش می‌شود و توسط دستگاههای گیرنده دریافت می‌شود. ایستگاهها می‌توانند در شبکه رادیویی برای پخش برنامه ریزیهای عمومی یا در تشکیلات یا تشکیلات آزمایشی یا هردو بهم ملحق شوند. امروزه ایستگاهها همچنین از طریق کابلFM، سیم کشی محلی شبکه‌ها، ماهواره‌ها و اینترنت پخش می‌شوند.