back-image-blur back-image

به شهر جلفا و رزرو هتل های جلفا خوش آمدید!

مقصد مورد نظر :

از تاریخ :

به مدت :

هتل امپریال ارس جلفا

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل امپریال ارس جلفا

شروع قیمت از ۷۶۰,۰۰۰ تومان

هتل نارنجستان جلفا

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل نارنجستان جلفا

شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی ویلاهای کوهستانی ارس جلفا

تخفیف رزرو تا

٪27

مجتمع اقامتی ویلاهای کوهستانی ارس جلفا

شروع قیمت از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان چیپال جلفا

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل آپارتمان چیپال جلفا

شروع قیمت از ۳۳۵,۰۰۰ تومان

مهمانسرا جهانگردی جلفا

تخفیف رزرو تا

٪20

مهمانسرا جهانگردی جلفا

شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل تاج جلفا

تخفیف رزرو تا

٪14

هتل تاج جلفا

شروع قیمت از ۳۴۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان گیلبرتون جلفا

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان گیلبرتون جلفا

شروع قیمت از ۵۲۰,۰۰۰ تومان

هتل شیرین آراز جلفا

تخفیف رزرو تا

٪10

هتل شیرین آراز جلفا

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمان آلتین ارس جلفا

تخفیف رزرو تا

٪1

هتل آپارتمان آلتین ارس جلفا

شروع قیمت از ۵۵۰,۰۰۰ تومان