back-image-blur back-image

به شهر جلفا و رزرو هتل های جلفا خوش آمدید

هتل امپریال ارس جلفا

تخفیف رزرو تا

٪19

هتل امپریال ارس جلفا

شروع قیمت از ۱,۸۷۴,۰۰۰ تومان

هتل نارنجستان جلفا

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل نارنجستان جلفا

شروع قیمت از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی ویلاهای کوهستانی ارس جلفا

تخفیف رزرو تا

٪27

مجتمع اقامتی ویلاهای کوهستانی ارس جلفا

شروع قیمت از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان چیپال جلفا

تخفیف رزرو تا

٪70

هتل آپارتمان چیپال جلفا

شروع قیمت از ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر جهانگردی جلفا

تخفیف رزرو تا

٪15

خانه مسافر جهانگردی جلفا

شروع قیمت از ۶۱۵,۰۰۰ تومان

هتل تاج جلفا

تخفیف رزرو تا

٪14

هتل تاج جلفا

شروع قیمت از ۸۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان گیلبرتون جلفا

تخفیف رزرو تا

٪1

هتل آپارتمان گیلبرتون جلفا

شروع قیمت از ۹۷۵,۰۰۰ تومان

هتل خزر جلفا

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل خزر جلفا

شروع قیمت از ۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان