پایانه مسافربری ایلام

  • استان / شهر

    ايلام - ایلام

  • دسته بندی

    بدون دسته بندی

استان ایلام از شمال به استان كرمانشاه ، از جنوب به خوزستان و كشور عراق ، از شرق به لرستا ن و قسمتي از خوزستان و از مغرب به كشور عراق هم مرزمي باشد شایان ذکر است كه نزديك به 100درصد حمل و نقل مسافر در استان ايلام از طريق حمل ونقل جاده اي صورت مي گيرد و با توجه به بازگشايي مرز مهران بعنوان يكي از مبادي ورود و خروج كالا و مسافر اين استان پذيراي تعداد زيادي از هموطنان و مسافرين خارجي مي باشد و به عنوان بخشي از اهداف و سياستهاي حمل ونقل از اهميت خاصي بر خوردار است .