پایانه مسافربری گرگان

  • استان / شهر

    گلستان - گرگان

  • دسته بندی

    مرکز خرید

پایانه مسافربری گرگان واقع در جاده کمربندی میدان شهید قندهاری می باشد.