بیمارستان مسعود گرگان

  • استان / شهر

    گلستان - گرگان

  • دسته بندی

    بیمارستان

این بیمارستان واقع در خیابان فروردین شرقی گرگان می باشد.