اپلیکیشن های مورد نیاز سفر را دانلود کنید

  • استان / شهر

    گلستان - گرگان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

مسجد گلشن گرگان واقع در ابتدای شهید رجایی مربوط به دوره ی قاجار می باشد.