بیمارستان صیاد شیرازی گرگان

  • استان / شهر

    گلستان - گرگان

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان صیاد شیرازی واقع در بلوار صیاد شیرازی گرگان می باشد.