• استان / شهر

    گلستان - گرگان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

پل آق قلا در 18 کیلومتری شمال گرگان در ابتدای شهر آق قلا بر روی رودخانه گرگان بنا گردیده شد. پل آق قلا 74 متر طول دارد و در قرن نهم هجری قمری ساخته شده است و در دوره صفوی مورد بازسازی قرار گرفت.