کاخ آقامحمد خان گرگان

  • استان / شهر

    گلستان - گرگان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

کاخ آقا محمد خان واقع در خیابان کاخ گرگان روبه روی دبیرستان ایرانشهر مربوط به اوایل دوره قاجار توسط محمد خان قاجار بنا شد و در حال حاضر در اختیار سپاه پاسداران است.