میدان عباسعلی گرگان

  • استان / شهر

    گلستان - گرگان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

محله میدان عباسعلی یکی از سه محله اصلی شهر گرگان ،غربی ترین محله شهر گرگان بوده است. در محله میدان، بناهای شاخصی همچون حمام کاسه گران، کاروانسرای میدان، مسجد استاد کریم، آرامگاه چهل تن و زورخانه مشعل می باشد. مرکز محله میدان، میدانگاه عباسعلی است.