بیمارستان فلسفی گرگان

  • استان / شهر

    گلستان - گرگان

  • دسته بندی

    بیمارستان

اين بيمارستان در سال ۱۳۴۲ به همت جنابان آقايان دكتر محمود و دكتر ابوالقاسم فلسفي با ۲۵ تخت فعال، احداث شد. سپس در طول دوره هاي مختلف تجهيز و تكميل گرديد.