• استان / شهر

    گيلان - فومن

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

بلوار شهدا نزدیک قبرستان چهارباغ و مسجد علی اصغر می باشد.