• استان / شهر

    گيلان - فومن

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان امام نزدیک میدان معلم و پارک شهر می باشد.