خیابان امام خمینی فریدونکنار

  • استان / شهر

    مازندران - فریدونکنار

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان امام خمینی یکی از خیابان های اصلی فریدونکنار می باشد.