خیابان 17شهریور دامغان

  • استان / شهر

    سمنان - دامغان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان 17شهریور نزدیک حلال احمر می باشد.