خیابان 22 بهمن دامغان

  • استان / شهر

    سمنان - دامغان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان 22 بهمن نزدیک پارک جنگلی دانشجو می باشد.