بیمارستان ولایت دامغان

  • استان / شهر

    سمنان - دامغان

  • دسته بندی

    بیمارستان

درمانگاه تخصصی بیمارستان ولایت دامغان : خدمات درمانی درشهرستان دامغان تا قبل از افتتاح  بیمارستان ولایت،در دو بیمارستان،به نام بیمارستان برادران رضائی با پذیرش کلیه بیماران و بیمارستان 11 محرم با پذیرش بیماران زنان و زایمان ارئه می گردید. بیمارستان ولایت که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال 1385 به استان سمنان و شهرستان دامغان می باشد،در سال 1391 افتتاح گردیده است.