پایانه مسافربری چالوس

  • استان / شهر

    مازندران - چالوس

  • دسته بندی

    -

پایانه مسافربری قائم چالوس در سال 1353 تاسیس شد و در اول جاده کندوان روبه روی راهنمایی و رانندگی قرار دارد.