کاخ چای خوران چالوس

  • استان / شهر

    مازندران - چالوس

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

کاخ چای خوران استراحتگاه موقت و کوتاه مدت شاهان پهلوی مربوط به دوره پهلوی اول بوده است و حدود 70 سال قبل ساخته شده. کاخ چای خوران حدود 4000 متر مربع وسعت دارد و در جنوب میدان معلم چالوس با سبک معماری اروپایی واقع شده است .