خیابان نواب صفوی بهشهر

  • استان / شهر

    مازندران - بهشهر

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان نواب صفوی نزدیک به خیابان شهید مهدوی و کمربندی بهشهر می باشد.