بیمارستان دکتر امیدی بهشهر

  • استان / شهر

    مازندران - بهشهر

  • دسته بندی

    بیمارستان

مازندران -بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد چهاراه فرمانداری خیابان شهید طاطیان خیابان دکتر امیدی بیمارستان دکتر امیدی