• استان / شهر

    مازندران - بهشهر

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

سینما بهمن بهشهر آدرس: بهشهر - خیابان امام خمینی می باشد.