بیمارستان شهید محمدی بندر عباس

  • استان / شهر

    هرمزگان - بندر عباس

  • دسته بندی

    بیمارستان

بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس بزرگ‌ترين بيمارستان استان هرمزگان و يكي از بيمارستان های مرجع استان مي باشد كه بيماران زيادي از سراسر استان و حتي استان‌هاي مجاور جهت اقدامات تشخيصي و درماني به اين بيمارستان ارجاع مي شوند. اين مركز آموزشي، تحقيقاتي، درماني و بهداشتي زير نظر دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان مي‌باشد.