بیمارستان کودکان بندر عباس

  • استان / شهر

    هرمزگان - بندر عباس

  • دسته بندی

    بیمارستان

اين بيمارستان با ۱۲۰ تخت مصوب در بخش‌های اطفال یک ، اطفال دو ، اطفال سه و نوزادان در بهمن ماه سال ۱۳۷۱ افتتاح شد و هم اكنون دارای زیر بنا ۱۷/۴۲۰۷ متر مربع و تعداد تخت مصوب ۱۳۰ می باشد .