بیمارستان حضرت زینب بابلسر

  • استان / شهر

    مازندران - بابلسر

  • دسته بندی

    بیمارستان

این بیمارستان در شهرستان بابلسر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1368 با ظرفیت 20 تخت ثابت، تأسیس و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . تخصص‌های موجود در این بیمارستان زنان وزایمان می باشد.