back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    مازندران - بابل

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

موزه تاریخ در شهر بابل استان مازندران واقع شده است. این موزه تنها موزه مردم شناسی در استان مازندران می‌باشد. ساختمان این موزه در سال 1307 بعنوان شهرداری شهر بابل ساخته شد که در سال 1374 مورد مرمت و باسازی قرار گرفت و در سال 1375 کاربری آن به موزه مردم شناسی تغییر یافت.