back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    مازندران - آمل

  • دسته بندی

    جاذبه ی طبیعی

غار آب اسک در نزدیکی روستای آب اسک، در دره هراز واقع شده است. حدود یک ساعت از روستا پیاده روی دارد که از کنار ارتفاعات و حاشیه رود هراز می گذرد. طول غار در حدود 370 متر است و دهانه آن بسیار بزرگ و بلند است.