back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    مازندران - آمل

  • دسته بندی

    جاذبه ی طبیعی

الیمستان به طلای سبز ایران شهرت دارد. این روستا، روستایی توریستی است از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل که در کیلومتر 20 جاده هراز از آمل قرار دارد. الیمستان ، تلفیقی از مه و جنگل و آرامش است.