بیمارستان رازی اهواز

  • استان / شهر

    خوزستان - اهواز

  • دسته بندی

    بیمارستان

در سال 1317 عمليات ساختماني بيمارستان رازي شروع شده و به علت جنگ جهاني دوم ساختمان نيمه تمام باقي ماند، پس از اتمام جنگ مجددا كار احداث بيمارستان شروع شد. از سال 1324 بيمارستان به مساحت 23111 مترمربع و زيربناي 2294 مترمربع تحت پوشش راه آهن مورد بهره برداي قرار گرفت. در سال 1357 بيمارستان از پوشش راه آهن خارج شده و زيرنظر وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت و در سال 1373 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني درآمد.