هتل ۵ ستاره پارس اهواز
هتل ۳ ستاره پرشیا اهواز
هتل ۳ ستاره نادری اهواز