• استان / شهر

    تهران - تهران

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

مصلّای تهران(مصلّای امام خمینی) از بناها و مکان هایی است که برای حضور جمعیت‌های میلیونی و برگزاری مراسمات و انجام فعالیت‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، کلاس‌های آموزشی و... در سال 1370 تاسیس شد.