بیمارستان امام رضا تبریز

  • استان / شهر

    آذربايجان شرقي - تبریز

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان امام رضا تبریز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی است.آدرس خیابان دانشگاه- جنب دانشکده دندانپزشکی بیمارستان امام رضا تبریزمی باشد.