بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

  • استان / شهر

    خراسان جنوبي - طبس

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس یک بیمارستان عمومی که در حا ل حاضر دارای ۱۰۸ تخت فعال شامل بخشهای بستری جراحی عمومی، ارتوپدی،گوش و حلق و بینی، اورولوژی، چشم ،زنان و زایمان، اطفال، داخلی، عفونی، قلب، اعصاب و روان ،CCU ، ICU، NICUمیباشدکه درآخرین ارزشیابی بعمل آمده درگروه بیمارستانهای درجه یک قرارگرفته است.