back-image-blur back-image

امامزاده عبدالله شوشتر

  • استان / شهر

    خوزستان - شوشتر

  • دسته بندی

    جاذبه زیارتی

آرامگاه امامزاده عبدلله یکی از زیباترین بناهای شوشتر با نقشهای ویژه و پلکانها و نوشته‌هایی بر قطعات سنگی و کاشیها و لچکها و ستونهای بسیار بر بالای تپه‌ای مشرف بر شهر شوشتر به شمار می‌رود.