back-image-blur back-image

به شهر شیراز و رزرو هتل های شیراز خوش آمدید!

مقصد مورد نظر :

از تاریخ :

به مدت :

هتل ۵ ستاره هما شیراز
هتل بزرگ شیراز
هتل زندیه شیراز
هتل بزرگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل بزرگ شیراز

شروع قیمت از ۹۵۹,۰۰۰ تومان

هتل هما شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل هما شیراز

شروع قیمت از ۸۶۷,۰۰۰ تومان

هتل زندیه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل زندیه شیراز

شروع قیمت از ۸۴۸,۰۰۰ تومان

هتل چمران شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل چمران شیراز

شروع قیمت از ۴۵۹,۰۰۰ تومان

هتل پرسپوليس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل پرسپوليس شیراز

شروع قیمت از ۸۰۳,۰۰۰ تومان

هتل الیزه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل الیزه شیراز

شروع قیمت از ۶۲۶,۰۰۰ تومان

هتل مجتمع جهانگردی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل مجتمع جهانگردی شیراز

شروع قیمت از ۳۳۵,۴۰۰ تومان

هتل پارک سعدی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل پارک سعدی شیراز

شروع قیمت از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

هتل کریم خان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل کریم خان شیراز

شروع قیمت از ۷۴۰,۰۰۰ تومان

هتل شیرازیس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل شیرازیس شیراز

شروع قیمت از ۵۳۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل پارسیان شیراز

شروع قیمت از ۵۳۶,۰۰۰ تومان

هتل بین الحرمین شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل بین الحرمین شیراز

شروع قیمت از ۳۴۶,۰۰۰ تومان

هتل تالار شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل تالار شیراز

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شمس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل آپارتمان شمس شیراز

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل ساسان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل ساسان شیراز

شروع قیمت از ۹۹,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

شروع قیمت از ۴۹۰,۰۰۰ تومان

هتل اسکرو شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل اسکرو شیراز

شروع قیمت از ۹۴۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی درباری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

اقامتگاه سنتی درباری شیراز

شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل پارس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل پارس شیراز

شروع قیمت از ۵۴۸,۰۰۰ تومان

هتل رویال شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل رویال شیراز

شروع قیمت از ۷۴۷,۰۰۰ تومان

هتل ارگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل ارگ شیراز

شروع قیمت از ۳۷۵,۰۰۰ تومان

هتل رودكی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل رودكی شیراز

شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان

هتل سنتی نیایش شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل سنتی نیایش شیراز

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل اطلس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل اطلس شیراز

شروع قیمت از ۴۹۸,۰۰۰ تومان

هتل وکیل شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل وکیل شیراز

شروع قیمت از ۳۹۰,۰۰۰ تومان

هتل نصیر الملک شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل نصیر الملک شیراز

شروع قیمت از ۳۶۹,۰۰۰ تومان

هتل ریتون شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل ریتون شیراز

شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آريوبرزن شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل آريوبرزن شیراز

شروع قیمت از ۵۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آناهیتا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل آناهیتا شیراز

شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل حافظ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل حافظ شیراز

شروع قیمت از ۳۱۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

شروع قیمت از ۳۴۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی فروغ مهر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

اقامتگاه سنتی فروغ مهر شیراز

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل کیوان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل کیوان شیراز

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر حیدری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

مهمانپذیر حیدری شیراز

شروع قیمت از ۱۵۶,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر زند شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

مهمانپذیر زند شیراز

شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تچر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل آپارتمان تچر شیراز

شروع قیمت از ۴۲۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی سپهری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

اقامتگاه سنتی سپهری شیراز

شروع قیمت از ۴۱۴,۰۰۰ تومان

هتل پارسه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل پارسه شیراز

شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

شروع قیمت از ۵۶۲,۰۰۰ تومان

خانه مسافر هجرت شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

خانه مسافر هجرت شیراز

شروع قیمت از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی داروش شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

اقامتگاه سنتی داروش شیراز

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

شروع قیمت از ۸۷۸,۸۰۰ تومان

هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان

هتل آریانا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل آریانا شیراز

شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

هتل پارک شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل پارک شیراز

شروع قیمت از ۴۷۴,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

شروع قیمت از ۲۲۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی بهار نارنج حافظ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

اقامتگاه سنتی بهار نارنج حافظ شیراز

شروع قیمت از ۳۹۴,۰۰۰ تومان

هتل قصر یازده شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل قصر یازده شیراز

شروع قیمت از ۳۴۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی گل طاها شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

اقامتگاه سنتی گل طاها شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانپذیر پیام شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

مهمانپذیر پیام شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتی آلان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

اقامتگاه سنتی آلان شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل کوثر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل کوثر شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

خانه مسافر سروناز شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

خانه مسافر سروناز شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل آپارتمان جام جم شیراز

تخفیف رزرو تا

٪

هتل آپارتمان جام جم شیراز

شروع قیمت از ۴۵۶,۰۰۰ تومان

سفر به شیراز و رزرو هتل های شیراز

شیراز یکی از بزرگترین شهرهای ایران است که از ابعاد گوناگونی مانند گردشگری تاریخی و مذهبی و همچنین گردشگری سلامت بسیار مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. آوازه جاذبه‌هایی تاریخی همچون تخت جمشید و حافظیه و جهان نمای شیراز از یک سو، وجود بارگاه متبرک شاهچراغ از سویی دیگر این شهر را در صدر بهترین جاهای دیدنی ایران برای گردشگران ایرانی و خارجی قرار داده است. در سال‌های اخیر نیز به لطف پیشرفت‌های بی‌نظیر خدمات پزشکی و حضور بهترین پزشکان ایران و جهان در این شهر، شیراز به یکی از قطب‌های گردشگری سلامت در ایران تبدیل شده است.

بهترین زمان سفر به شیراز چه موقعی است؟

احتمالا شما نیز با شنیدن نام بهار نارنج اولین اسمی که در ذهن‌تان نقش می‌بندد، شیراز است. اردیبهشت‌های شیراز با عطر بهارنارنج پیچیده در خیابان‌های آن هوش از سرتان خواهد برد. هوای معتدل شیراز از اواخر اسفند تا پایان اردیبهشت بهترین زمان سفر به این شهر است. البته توجه داشته باشید که این زمان شلوغ‌ترین بازه زمانی برای سفر به شیراز نیز محسوب می شود، بنابراین اگر قصد سفر به شیراز در این زمان را دارید بهتر است با برنامه ریزی دقیق تری برای رزرو هتل‌های شیراز اقدام نمایید.

بهترین زمان سفر به شیراز چه موقعی است؟

احتمالا شما نیز با شنیدن نام بهار نارنج اولین اسمی که در ذهن‌تان نقش می‌بندد، شیراز است. اردیبهشت‌های شیراز با عطر بهارنارنج پیچیده در خیابان‌های آن هوش از سرتان خواهد برد. هوای معتدل شیراز از اواخر اسفند تا پایان اردیبهشت بهترین زمان سفر به این شهر است. البته توجه داشته باشید که این زمان شلوغ‌ترین بازه زمانی برای سفر به شیراز نیز محسوب می شود، بنابراین اگر قصد سفر به شیراز در این زمان را دارید بهتر است با برنامه ریزی دقیق تری برای رزرو هتل‌های شیراز اقدام نمایید.

لوکس‌ترین هتل‌های شیراز را چگونه رزرو کنیم؟

تجربه سفر با اقامت در هتل‌های لوکس شیراز گزینه‌ای است که بسیاری از گردشگران این شهر به دنبال آن هستند. اگر بخواهیم لوکس‌ترین هتل‌های شیراز را لیست کنیم، به طور قطع هتل بزرگ شیراز، هتل چمران، هتل هما شیراز و هتل پارس جزو اولین گزینه‌های این لیست خواهند بود. برای بررسی امکانات و مشاهد تصاویر هتل کافیست در سایت اقامت 24 هتل‌ها را بر اساس فیلتر 5 ستاره جستجو نمایید.

ارزان ترین هتل‌های شیراز کدام است؟

برخی افراد ترجیح می‌دهند به جای پرداخت هزینه های بالا برای محل اقامت در سفر، در هتل‌ها و اقامتگاه‌هایی اقتصادی اقامت داشته باشند و بیشتر بودجه سفر خود را صرف تفریح و خرید و رستوران‌‌گردی کنند. بنابراین یافتن هتل‌ ارزان شیراز با امکانات قابل قبول برای این افراد در اولویت قرار می‌گیرد. هتل پارسه شیراز اگرچه در لیست هتل‌ های 4 ستاره شیراز قرار دارد، اما تناسب بسیار خوبی بین قیمت و کیفیت خدمات آن وجود دارد. پس از آن می‌توان به هتل دو ستاره ساسان و اقامتگاه سنتی نیایش برای رزرو هتل ارزان شیراز اشاره کرد.

بهترین هتل شیراز از نظر موقعیت مکانی کدام است؟

انتخاب یک هتل به عنوان بهترین هتل شیراز بستگی به هدف و اولویت شما در سفر دارد. اگر برای بازدید از آثار تاریخی و جاذبه‌های شیراز به این شهر سفر کرده‌اید، هتل‌ هایی در نزدیکی جاذبه‌های مورد نظر خود انتخاب کنید تا دسترسی راحت‌تری داشته باشید. به عنوان مثال هتل پارک سعدی و هتل پرسپولیس شیراز در نزدیکترین فاصله به حافظیه و باغ جهان نما قرار دارند. اگر سفر شما به شیراز بیشتر جنبه معنوی دارد و زیارت بارگاه شاهچراغ جزو اولویت‌های شماست، انتخاب هتل در نزدیکی حرم شاهچراغ بهترین گزینه برای شما خواهد بود. در نهایت اگر جهت دریافت خدمات مربوط به سلامتی و درمان به شیراز سفر کرده‌اید، انتخاب و رزرو هتل شیراز در نزدیکی مرکز درمانی مورد نظر گزینه منطقی برای شما خواهد بود.

آیا رزرو هتل‌های شیراز به صورت آنلاین امکان پذیر است؟

اگر جزو آن دسته افرادی هستید که به اقامت در هتل‌ هایی با معماری و سبک سنتی علاقه دارید، هتل های سنتی شیراز مانند هتل کریم خان زند در بین هتل‌ های چهار ستاره شیراز بهترین گزینه برای شما خواهد بود. اقامتگاه سنتی درباری شیراز، هتل سنتی نیایش شیراز، اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز و… نیز در بین اقامتگاه‌های سنتی شیراز گزینه‌های بعدی هستند. برای رزرو هتل شیراز با توجه به موقعیت و امکانات هتل و دسترسی به جاذبه های گردشگری شیراز می‌توانید یکی از آنها را برای اقامت انتخاب نمایید. این اقامتگاه‌های سنتی نیز مانند سایر هتل‌ های شیراز در سایت اقامت 24 امکان رزرو دارد.

نزدیک‌ترین هتل‌های شیراز به حرم شاهچراغ کدام است؟

اگر می خواهید در زمان حضور خود در شهر شیراز دسترسی مناسبی به حرم شاهچراغ داشته باشید، بهتر است هتل‌ هایی در نزدیکی این بارگاه متبرکه را برای رزرو هتل شیراز انتخاب کنید. رزرو هتل زندیه شیراز در بین هتل‌ های پنج ستاره شهر شیراز گزینه ای مناسب از نظر نزدیک بودن به بارگاه شاهچراغ است. علاوه بر این هتل چهار ستاره آریو برزن در خیابان زند، هتل سه ستاره وکیلی شیراز در خیابان لطفعلی خان زند و هتل سنتی نیایش شیراز گزینه‌های بعدی هستند که دسترسی بسیار مناسبی به حرم شاهچراغ دارند.

بهترین زمان سفر به شیراز چه موقعی است؟

احتمالا شما نیز با شنیدن نام بهار نارنج اولین اسمی که در ذهن‌تان نقش می‌بندد، شیراز است. اردیبهشت‌های شیراز با عطر بهارنارنج پیچیده در خیابان‌های آن هوش از سرتان خواهد برد. هوای معتدل شیراز از اواخر اسفند تا پایان اردیبهشت بهترین زمان سفر به این شهر است. البته توجه داشته باشید که این زمان شلوغ‌ترین بازه زمانی برای سفر به شیراز نیز محسوب می شود، بنابراین اگر قصد سفر به شیراز در این زمان را دارید بهتر است با برنامه ریزی دقیق تری برای رزرو هتل‌های شیراز اقدام نمایید.

نزدیک‌ترین هتل‌های شیراز به حرم شاهچراغ کدام است؟

اگر می خواهید در زمان حضور خود در شهر شیراز دسترسی مناسبی به حرم شاهچراغ داشته باشید، بهتر است هتل‌ هایی در نزدیکی این بارگاه متبرکه را برای رزرو هتل شیراز انتخاب کنید. رزرو هتل زندیه شیراز در بین هتل‌ های پنج ستاره شهر شیراز گزینه ای مناسب از نظر نزدیک بودن به بارگاه شاهچراغ است. علاوه بر این هتل چهار ستاره آریو برزن در خیابان زند، هتل سه ستاره وکیلی شیراز در خیابان لطفعلی خان زند و هتل سنتی نیایش شیراز گزینه‌های بعدی هستند که دسترسی بسیار مناسبی به حرم شاهچراغ دارند.

بهترین زمان سفر به شیراز چه موقعی است؟

احتمالا شما نیز با شنیدن نام بهار نارنج اولین اسمی که در ذهن‌تان نقش می‌بندد، شیراز است. اردیبهشت‌های شیراز با عطر بهارنارنج پیچیده در خیابان‌های آن هوش از سرتان خواهد برد. هوای معتدل شیراز از اواخر اسفند تا پایان اردیبهشت بهترین زمان سفر به این شهر است. البته توجه داشته باشید که این زمان شلوغ‌ترین بازه زمانی برای سفر به شیراز نیز محسوب می شود، بنابراین اگر قصد سفر به شیراز در این زمان را دارید بهتر است با برنامه ریزی دقیق تری برای رزرو هتل‌های شیراز اقدام نمایید.