مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتل ۵ ستاره چمران شیراز
هتل ۵ ستاره هما شیراز
هتل بزرگ شیراز
هتل ساسان
هتل چمران شیراز

تخفیف رزرو تا

٪46

هتل چمران شیراز

شروع قیمت از ۷۲۰,۰۰۰ تومان

هتل بزرگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل بزرگ شیراز

شروع قیمت از ۷۹۶,۰۰۰ تومان

هتل هما شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل هما شیراز

شروع قیمت از ۴۸۷,۰۰۰ تومان

هتل زندیه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪33

هتل زندیه شیراز

شروع قیمت از ۴۹۶,۰۰۰ تومان

هتل الیزه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل الیزه شیراز

شروع قیمت از ۵۸۰,۰۰۰ تومان

هتل پارس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل پارس شیراز

شروع قیمت از ۵۳۰,۰۰۰ تومان

هتل ارگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪12

هتل ارگ شیراز

شروع قیمت از ۳۹۰,۰۰۰ تومان

هتل پرسپوليس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل پرسپوليس شیراز

شروع قیمت از ۷۴۱,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان جهان نما شیراز

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل رویال شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل رویال شیراز

شروع قیمت از ۵۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شمس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪57

هتل آپارتمان شمس شیراز

شروع قیمت از ۱۸۴,۰۰۰ تومان

هتل بین الحرمین شیراز

تخفیف رزرو تا

٪58

هتل بین الحرمین شیراز

شروع قیمت از ۳۲۵,۰۰۰ تومان

هتل پارک سعدی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل پارک سعدی شیراز

شروع قیمت از ۵۵۰,۰۰۰ تومان

هتل پارک شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل پارک شیراز

شروع قیمت از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان جام جم شیراز

تخفیف رزرو تا

٪39

هتل آپارتمان جام جم شیراز

شروع قیمت از ۱۴۹,۰۰۰ تومان

هتل پارسه شیراز

تخفیف رزرو تا

٪41

هتل پارسه شیراز

شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل امیر کبیر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪43

هتل امیر کبیر شیراز

شروع قیمت از ۳۴۰,۰۰۰ تومان

هتل ساسان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل ساسان شیراز

شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪65

هتل پارسیان شیراز

شروع قیمت از ۵۴۰,۰۰۰ تومان

هتل مجتمع جهانگردی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل مجتمع جهانگردی شیراز

شروع قیمت از ۳۴۰,۰۰۰ تومان

هتل کریم خان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪46

هتل کریم خان شیراز

شروع قیمت از ۶۹۰,۰۰۰ تومان

هتل اطلس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪25

هتل اطلس شیراز

شروع قیمت از ۲۱۷,۰۰۰ تومان

هتل آریانا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل آریانا شیراز

شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل ستارگان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل ستارگان شیراز

شروع قیمت از ۴۷۴,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

شروع قیمت از ۴۲۰,۰۰۰ تومان

هتل آريوبرزن شیراز

تخفیف رزرو تا

٪51

هتل آريوبرزن شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل سنتی نیایش شیراز

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل سنتی نیایش شیراز

شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان رز ریحان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪17

هتل آپارتمان رز ریحان شیراز

شروع قیمت از ۳۴۰,۰۰۰ تومان

هتل کوثر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل کوثر شیراز

شروع قیمت از ۱۱۵,۰۰۰ تومان

هتل ارم شیراز

تخفیف رزرو تا

٪47

هتل ارم شیراز

شروع قیمت از ۳۸۰,۰۰۰ تومان

هتل نصیر الملک شیراز

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل نصیر الملک شیراز

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تچر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪1

هتل آپارتمان تچر شیراز

شروع قیمت از ۴۲۷,۰۰۰ تومان

هتل لطفعلی خان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪55

هتل لطفعلی خان شیراز

شروع قیمت از ۸۵,۰۰۰ تومان

اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪11

اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل کیوان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل کیوان شیراز

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل صدرا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪21

هتل صدرا شیراز

شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آناهیتا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آناهیتا شیراز

شروع قیمت از ۱۴۵,۰۰۰ تومان

متل دنا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

متل دنا شیراز

شروع قیمت از ۲۳۶,۰۰۰ تومان

هتل حافظ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل حافظ شیراز

شروع قیمت از ۲۷۰,۰۰۰ تومان

هتل وکیل شیراز

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل وکیل شیراز

شروع قیمت از ۳۲۳,۰۰۰ تومان

هتل تالار شیراز

تخفیف رزرو تا

٪61

هتل تالار شیراز

شروع قیمت از ۱۵۷,۰۰۰ تومان

هتل رودكی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪44

هتل رودكی شیراز

شروع قیمت از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر حیدری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

مهمانپذیر حیدری شیراز

شروع قیمت از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

شروع قیمت از ۲۴۴,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی گل طاها شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی گل طاها شیراز

شروع قیمت از ۳۴۴,۰۰۰ تومان

خانه مسافر رویال شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

خانه مسافر رویال شیراز

شروع قیمت از ۴۳۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر هجرت شیراز

تخفیف رزرو تا

٪30

خانه مسافر هجرت شیراز

شروع قیمت از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی هفت دریا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

مجتمع اقامتی هفت دریا شیراز

شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر پیام شیراز

تخفیف رزرو تا

٪13

مهمانپذیر پیام شیراز

شروع قیمت از ۱۱۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی سپهری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪43

اقامتگاه سنتی سپهری شیراز

شروع قیمت از ۱۶۹,۰۰۰ تومان

خانه مسافر سروناز شیراز

تخفیف رزرو تا

٪17

خانه مسافر سروناز شیراز

شروع قیمت از ۵۶۰,۰۰۰ تومان

هتل یورد شیراز

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل یورد شیراز

شروع قیمت از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پارمیس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل آپارتمان پارمیس شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

تخفیف رزرو تا

٪1

اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

شروع قیمت از ۴۹۰,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر زند شیراز

تخفیف رزرو تا

٪15

مهمانپذیر زند شیراز

شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی درباری شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی درباری شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

هتل ریتون شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

هتل ریتون شیراز

شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

اقامتگاه سنتی فروغ مهر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪5

اقامتگاه سنتی فروغ مهر شیراز

درحال بروزرسانی قیمت