ایستگاه راه آهن شاهرود

  • استان / شهر

    سمنان - شاهرود

  • دسته بندی

    مرکز شهر

اداره كل راه آهن شمال شرق واقع در شهرستان شاهرود در مسير زيارتي زائرين آقا علي بن موسي الرضا واقع شده است.