خیابان شهید مددی ساوه

  • استان / شهر

    مركزي - ساوه

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان شهید مددی نزدیک به بوستان گلستان و بوستان گلها می باشد.