• استان / شهر

    كردستان - سنندج

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

سینما شیدا در سنندج می باشد.