back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    گيلان - رودسر

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

رودخانه پل رود در شرق استان گيلان جاري بوده و طول آن تقريبا 51 كيلومتر مي‌باشد. درحوالی شهرستان كلاچاي این رودخانه به درياي خزر می‌ريزد و بعد از سفید رود بیشترین حجم آب و مسافت را طی می کند.