• استان / شهر

    گيلان - رشت

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

موزه رشت واقع در خیابان طالقانی رشت، روبه روی زایشگاه دکتر فامیلی با قدمتی حدود 70 سال و زیر بنایی حدود 560 متر مربع در سال 1349 تاسیس شده است و پس از مرمت اساسی در تاریخ 10 مهر 1367 در دو بخش مردم شناسی و باستان شناسی بازگشایی شد. موزه شهر رشت، خانه میرزا حسین خان کسمایی ،آزادیخواه، شاعر و روزنامه نگار معروف دوره مشروطیت و نهضت جنگل بوده است .