بیمارستان آریا رشت

  • استان / شهر

    گيلان - رشت

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان آریا تاکنون ازنظر مکانی سه دوران را درمدت زمان حدود 50 سال پشت سرگذاشته است. دوران نخست سالهای قبل از انقلاب استقراردرکوچه مهتاب. دوران دوم استقرار درسبزه میدان دریک ساختمان 4 طبقه استیجاری. دوران سوم و استقرار در محل فعلی نزدیک فرودگاه رشت و کنار شاهراه رشت انزلی.