بیمارستان کودکان حضرت معصومه قم

  • استان / شهر

    قم - قم

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی فاطمی سهامیه در بهمن ماه سال 1388 به بیمارستان حضرت فاطمه معصومه (س) انتقال یافت و با همین نام فعالیت خود را آغاز نمود این بیمارستان ابتدا شامل بخشهای مربوط به کودکان بود که در بهمن ماه سال 1389 بخش جراحی زنان وزایمان با 36 تخت فعال به این مرکز اضافه وآماده خدمت رسانی گردید.