میدان امام قلی خان قشم

  • استان / شهر

    هرمزگان - قشم

  • دسته بندی

    مرکز شهر

یکی از میادین مهم شهر قشم به نام امام قلی خان نام گرفته است. از مهمترین اقدامات امام قلی خان فرزند الله وردی خان اوندیلادزه می توان فتح هرمز و پایان دادن به اشغال 117 ساله خلیج فارس توسط پرتغالی ها را نام برد. اکنون تندیس وی در میدانی به همان نام قرار گرفته است و اکثر بازار ها و مجتمع خرید مهم در اطراف آن واقع شده است.