مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتلنخل زرین قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل نخل زرین قشم

شروع قیمت از 400,000 تومان

هتلدیانا قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل دیانا قشم

شروع قیمت از 450,000 تومان

هتلآسماری قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل آسماری قشم

شروع قیمت از 350,000 تومان

هتلسان سیتی قشم

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل سان سیتی قشم

شروع قیمت از 750,000 تومان

هتلنخل هنگام قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل نخل هنگام قشم

شروع قیمت از 400,000 تومان

هتلپارک قشم

تخفیف رزرو تا

٪34

هتل پارک قشم

شروع قیمت از 200,000 تومان

هتل آپارتمانقباد قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان قباد قشم

شروع قیمت از 400,000 تومان

هتل آپارتمانآنا قشم

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل آپارتمان آنا قشم

شروع قیمت از 210,000 تومان

هتل آپارتمانشادناز 1 قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان شادناز 1 قشم

شروع قیمت از 450,000 تومان

هتل آپارتمانکاوان قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان کاوان قشم

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتل آپارتمانآدینه قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان آدینه قشم

شروع قیمت از 360,000 تومان

هتلامیر قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل امیر قشم

شروع قیمت از 500,000 تومان

هتل آپارتمانگل پونه قشم

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان گل پونه قشم

شروع قیمت از 350,000 تومان