banner
back-image-blur back-image

چشمه هزارون قائمشهر

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    مازندران - قائمشهر

  • دسته بندی

    جاذبه‌ ی طبیعی

چشمه هزارون در روستای واسکس شهرستان قائمشهر در مجاورت امامزاده زكریا خودنمائی می كند.چشمه زیبای هزارون با مقدار آب5/1 لیتر در ثانیه بسیار مورد توجه میباشد.آب این چشمه به لحاظ وجود مواد معدنی برای درمان امراض استخوانی و بیماریهای پوستی مفید می باشد.در حال حاضر بیشتر افراد بومی علاوه بر مسافران از این چشمه استفاده می كنند.