خیابان دانش قائمشهر

  • استان / شهر

    مازندران - قائمشهر

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان دانش نزدیک به ورزشگاه وطنی می باشد.