• استان / شهر

    مازندران - نوشهر

  • دسته بندی

    مرکز شهر

فرودگاه نوشهر به مساحت حدود 58 هکتار در سال 1332 به صورت یک باند خاکی ساخته شده و در سال 1362 ترمینال جدیدی در آن احداث شده است.