هتل ۳ ستاره آپادانا نوشهر
مهمانسرای جهانگردی چلندر نوشهر
هتل ۳ ستاره صدف نوشهر